Co to jest target w marketingu?

Sprzedaż produktów i usług można porównać do zawodów strzeleckich. Strzelający najpierw namierzają cel, a następnie oddają strzał. Osiągnięcie wyniku maksymalnego rzadko bywa dziełem przypadku – o sukcesie decydują predyspozycje strzelca, jego umiejętności oraz doświadczenie. W świecie rywalizacji sprzedażowej jest podobnie: dzięki działaniom marketingowym definiuje się target, który rozumie się jako grupę odbiorców produktów oferowanych przez producenta czy dystrybutora.

Cel a target w marketingu

Nadrzędnym celem działań marketingowych jest zwiększenie sprzedaży. Zanim to nastąpi marketingowcy definiują target, czyli grupę docelową nabywców produktu. Warto pamiętać, że nabywcy nie zawsze są końcowymi odbiorcami usługi czy użytkownikami produktu – wózki dla niemowląt nabywają rodzice, choć sami z nich nie korzystają.
Rozumienie tego czym jest target w marketingu, to posiadanie wiedzy i świadomości co do potrzeb grupy odbiorców. Aby ten cel osiągnąć należy dokonać wybory grupy docelowej.

Target w marketingu – jakie są kryteria doboru grupy docelowej?
Zdefiniowanie odbiorców odbywa się poprzez wyszukiwanie cech wspólnych targetu. Podział odbiorców na grupy jest elementem procesu nazywanego segmentacją rynku.
Najczęściej stosuje się kryteria demograficzne, geograficzne, behawioralne oraz psychograficzne.

Demografia –kryteria łatwe do zdefiniowania, zmierzenia i porównania: wiek, płeć, zawód, wykształcenie, wielkość gospodarstwa domowego, przychody, religia, narodowość, przynależność pokoleniowa X Y Z itp.

Geografia – kryterium położenia geograficznego: kraj, województwo, miejsce zamieszkania (wieś, miasto) i jego wielkość; geografia jest ważna dla firm sprzedających usługi oraz serwisujących swoje produkty.

Behawioryzm – posiłkujący się osiągnięciami psychologii pozwala zbadać i określić postawy odbiorców wobec produktu. Target ustala się poprzez sprawdzenie, jak na odbiorców działają okazje zakupu, cechy produktu, lojalność wobec produktu, intensywność użytkowania (codziennie, okazjonalnie), gotowość lub jej brak do nabycia produktu.

Kryteria psychograficzne – trudne do zmierzenia; definiują styl życia, system wyznawanych wartości, osobowość potencjalnych klientów.

Targetowanie

Po określeniu grupy docelowej – targetu należy opracować system działań marketingowych, które pozwolą dotrzeć do owej grupy. Takie działania nazywa się targetowaniem – celowaniem w środek namierzonego celu. Targetowanie polega na dobieraniu metod i środków marketingowych, które mają szansę dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców. Dla efektów końcowych ważny jest dobór mediów, czas emisji reklamy, kontekst (zabawki i pampersy przed dobranocką, piwo w przerwie transmisji imprezy sportowej). W przypadku kampanii internetowych reklamy wyświetlają się użytkownikom wybranym ze względu na określone kryterium (wiek, geografia, płeć itp.). Podobnie w przypadku mailingu – wiadomości trafią do ściśle określonej, wytypowanej grupy potencjalnych klientów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP